nasze prace

Październik - listopad 2013


Zamalowanie reklam w 6 wieżowcach spółdzielni mieszkaniowej Staszica w Gorzowie Wlkp.