Projekt, produkcja dostawa i montaż komina izolowanego w konstrukcji wsporczej do pieca na drewno – Drewlux Prochowice

Kontrakt obejmował zaprojektowanie konstrukcji oraz produkcję, dostawę i montaż komina zewnętrznego izolowanego ze stali 1.4404 do pieca opalanego drewnem. Średnica komina 600/700 mm, konstrukcja wsporcza 990 x 990 mm. Montaż pomiędzy istniejącymi budynkami z zapasem 8 cm od krawędzi rynien i opierzenia!