nasze prace

Marzec 2011


Dostawa i montaż powietrzno spalinowego systemu odprowadzenia spalin 100/150 z 3 kotłów Viessmann w obiekcie Centrum Ratownictwa w Witnicy na zlecenie Eiffage instalacje Techelimp.